Felsőoktatás- és tudománypercepció 2014 kutatás

A kutatás megvalósulása:

A felsőoktatás- és tudománypercepció 2014 kutatás az ELTE PPK Társadalmi Oktatási Hivatal által kiírt TÁMOP 7.2.1 pályázat keretein belül valósult meg.

(„Kvalitatív és kvantitatív felmérés, országos és regionális reprezentatív attitűd vizsgálatok, elemzések kutatás-fejlesztési szolgáltatás ; Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében” c. TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0005)

A kutatás rövid leírása:

(Részlet a Zárótanulmányból)

“Az Oktatási Hivatal által támogatott kutatási program a felsőoktatás és tudomány társadalmi percepcióját tárta fel az empirikus társadalomtudomány eszközeivel. A kutatást az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia Intézetének Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoportja végezte több felsőoktatási és ifjúságszociológiai műhely szakemberének bevonásával, az adatfelvételekben pedig ezzel foglalkozó hálózatok működtek közre. A kutatás során szakirodalmi előtanulmányok alapján kvalitatív és kvantitatív felmérésekre került sor. Ezek során mintegy 5000 adatközlővel kerültünk kapcsolatba (személyes lekérdezéssel: 1500 fő 18+ országosan reprezentatív lakossági minta, 1500 fő 18-35 év közötti országosan reprezentatív minta, 200 fő PhD fokozatot szerzett országosan reprezentatív mintája, 150 fő foglalkoztatói minta, 80 fő pedagógus, középiskolás, ágazati szakértő kvalitatív fókuszcsoportos beszélgetés, 1500 fő középiskolás értékelhető online válaszoló). A válaszokat a statisztikai adatelemzés illetve a kvalitatív interjúelemzés módszerével dolgoztuk fel.”

Kutatási eredményeink:

Eredményeinket rövidesen elérhetővé tesszük a honlapon is, valamint itt tekinthetik meg majd a konferenciáról készült felvételeket és a prezentációkat.

Konferencia:

Eredményeink bemutatása, valamint szakmai beszélgetés kezdeményezése céljából két konferenciát tervezünk (2014. tavasz és ősz). Az első konferenciát 2014. április 25-én rendezzük, ennek keretein belül az egyetempercepciós vonatkozásokat járjuk körül. A helyszínről, időpontról, programról, előadóinkról és a regisztrációról az almenükben tájékozódhatnak.